Wybrzeże Mieczy

Wybrzeże Mieczy to obszar rozciągający się od Wrót Baldura na południu aż do delty rzeki Dessarin zaraz na południe od Waterdeep. Dla kupców z Amn i Calimshanu, Zachodnie Rubieże Wybrzeża Mieczy to “kilometry i kilometry kilometrów i kilometrów”. Orane przez wiatr, trawiaste przestrzenie, wzgórza, szuwary i bagna, samotne lasy – wszystko po brzegi wypełnione potworami.
Farmerzy, pionierzy, odkrywcy, mieszkańcy miast chroniący się za ścianami warowni i miast to twardzi i niezależni ludzie dla których w codziennych zmaganiach z zachodnią granicą bardziej liczy się spryt i inteligencja niż pochodzenie i linia krwi.
Zachodnie Rubieże są domem dla tuzinów miast, enklaw rasowych, miast farmerskich, klasztorów, i ufortyfikowanych twierdz.
Rubieże wybrzeża mieczy witają poszukiwaczy przygód i ambitnych awanturników. W odróżnieniu od wschodnich królestw, tu, bohaterów wita się z otwartymi ramionami, widząc w nich klientów, współpracowników lub potencjalnych sąsiadów.
Zachodnie Rubieże to szeroki termin określający ziemie leżące na północ od Amn aż do Północy Luskanu i od Wybrzeża Mieczy aż do Smoczego Wybrzeża (Dragoncoast) nad Wewnętrznym Morzem.
Dokładne granice są przedmiotem debat.

Pozwoliłem sobie wykasować mapę- będziemy korzystać z troszkę innej. Bart

Wybrzeże Mieczy

Dwa Smoki killharoth killharoth